L'enquesta de '8 al dia'

Els experts de '8 al dia'

La reflexió de Josep Cuní

Veure vídeo

LA PREVISIÓ

DV 16 NOVEMBRE
DS 17 NOVEMBRE
DG 18 NOVEMBRE
DL 19 NOVEMBRE
DM 20 NOVEMBRE
Barcelona
DV 16 NOVEMBRE 16º
DS 17 NOVEMBRE
15º 14º
DG 18 NOVEMBRE
13º 13º
DL 19 NOVEMBRE
15º 12º
DM 20 NOVEMBRE
18º 17º
Girona
DV 16 NOVEMBRE 15º
DS 17 NOVEMBRE
14º 11º
DG 18 NOVEMBRE
12º 11º
DL 19 NOVEMBRE
13º
DM 20 NOVEMBRE
14º 14º
Lleida
DV 16 NOVEMBRE 18º
DS 17 NOVEMBRE
16º
DG 18 NOVEMBRE
13º
DL 19 NOVEMBRE
12º
DM 20 NOVEMBRE
12º
Tarragona
DV 16 NOVEMBRE 19º
DS 17 NOVEMBRE
15º
DG 18 NOVEMBRE
10º
DL 19 NOVEMBRE
11º
DM 20 NOVEMBRE
16º 14º

Equip