L'enquesta de '8 al dia'

Els experts de '8 al dia'

La reflexió de Josep Cuní

Veure vídeo

LA PREVISIÓ

DV 24 NOVEMBRE
DS 25 NOVEMBRE
DG 26 NOVEMBRE
DL 27 NOVEMBRE
DM 28 NOVEMBRE
Barcelona
DV 24 NOVEMBRE 11º
DS 25 NOVEMBRE
17º 12º
DG 26 NOVEMBRE
12º 11º
DL 27 NOVEMBRE
14º 11º
DM 28 NOVEMBRE
15º 13º
Girona
DV 24 NOVEMBRE
DS 25 NOVEMBRE
14º
DG 26 NOVEMBRE
12º
DL 27 NOVEMBRE
12º
DM 28 NOVEMBRE
13º
Lleida
DV 24 NOVEMBRE
DS 25 NOVEMBRE
15º
DG 26 NOVEMBRE
11º -2º
DL 27 NOVEMBRE
12º -3º
DM 28 NOVEMBRE
-6º
Tarragona
DV 24 NOVEMBRE 15º
DS 25 NOVEMBRE
15º
DG 26 NOVEMBRE
-3º
DL 27 NOVEMBRE
11º -4º
DM 28 NOVEMBRE
15º

Equip